Brandweerkleding wassen


Het professioneel wassen van brandweerkleding wordt steeds belangrijker. Recente berichtgeving over de gezondheidsrisico’s voor brandweerpersoneel als gevolg van blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet heeft geleid tot een toegenomen aandacht van brandweerleiding en medewerkers voor gezond(er) werken.

Niet professioneel omgaan en wassen van brandweerkleding 
Uit internationaal onderzoek blijkt dat o.a./ brandweerpersoneel 20% meer kans op verschillende vormen van kanker (Kanker NL. BRW. 2014).

Ook de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is deze berichtgeving niet ontgaan en heeft tijdens haar laatste inspectietraject het onderwerp ‘risico van blootstelling aan vervuilde persoonlijke beschermingsmiddelen’ meegenomen. Na afloop van dit inspectietraject concludeert de inspectie dat 13 van de 19 bezochte regio’s in hun RI&E te weinig aandacht besteden aan ‘besmetting van huid, voertuigen en kazernes door verontreinigde kleding’. Hiervoor hebben enkele regio’s een aanwijzing van de inspectie gekregen (Factsheet Inspectie SZW, inspecties bij de Brandweer 2015).

Voor, tijdens en na brand schoner werken
Dit E-book is geschreven naar aanleiding van de landelijke handreiking  om voor, tijdens en na brand schoner te werken. Deze landelijke handreiking beschrijft een standaard met betrekking tot ‘schoon werken’ bij brand. Het karakter van de handreiking is richtinggevend en geen norm. Het doel staat daarmee vast, de weg er naar toe biedt ruimte.

De eerste stap is bepaald door te definiëren tijdens welke werkzaamheden of activiteiten, brandweermedewerkers (en externen) aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet kunnen worden blootgesteld. Werkzaamheden/ activiteiten worden uitgevoerd door verschillende functies. Dit zijn hiermee de zogenaamde risicolopers (handreiking schoon werken bij brand, 2016).

ProcesFunctie (taak)
Primair repressief Chauffeur/ pompbediende
Vakbekwaam worden Instructeur, stoker, cursist
Brandonderzoeksproces Brandonderzoeker
Logistiek en onderhoud Taak bij logistiek of onderhoud

In samenwerking met PWG, Christeyns en Granuldisk (Solo rescue) richt Laundry Expert zich als expert vooral op de ondersteunende logistieke, onderhouds- en/of reinigingsproces. 

De basis van dit stappenplan zijn het Zweedse Skellefteå model (2015), de brancherichtlijn brandweeroptreden bij asbestincidenten (Brandweer Nederland, 2016) en het onderzoek  ‘Investigation into the effective laundering of towels and coveralls used for asbestos work (Environmental Measurement Group, 2002). 

Alliance
Unimac
SpeedQueen
Lavamac
Podab
Silc
Eazyclean
Thermopatch
Stahl